Notable Signatures

Signatures

Total: 15832 signatures

1 2 3 159
15832 Fghdfghfgdh'
gfhdfhgfdhhgjfgjgfhjgfhjd  -   fghfgfghjjhhgdhgfdh, American Samoa
"hgjfgjhgfj"
15831 Fghdfghfgdh
gfhdfhgfdhd  -   fghfgdhgfdh, American Samoa
"hgjfgjhgfj"
15830 Fghdfghfgdh
gfhdfhgfdhd  -   fghfgdhgfdh, American Samoa
"hgjfgjhgfj"
15829 Fghdfghfgdh
gfhdfhgfdhd  -   fghfgdhgfdh, American Samoa
"hgjfgjhgfj"
15828 Fghdfghfgdh
gfhdfhgfdhd  -   fghfgdhgfdh, American Samoa
"hgjfgjhgfj"
15827 Fghdfghfgdh
gfhdfhgfdhd  -   fghfgdhgfdh, American Samoa
"hgjfgjhgfj"
15826 Fghdfghfgdh
gfhdfhgfdhd  -   fghfgdhgfdh, American Samoa
"hgjfgjhgfj"
15825 Fghdfghfgdh
gfhdfhgfdhd  -   fghfgdhgfdh, American Samoa
"hgjfgjhgfj"
15824 Fghdfghfgdh
gfhdfhgfdhd  -   fghfgdhgfdh, American Samoa
"hgjfgjhgfj"
15823 Fghdfghfgdh
gfhdfhgfdhd  -   fghfgdhgfdh, American Samoa
"hgjfgjhgfj"
15822 Fghdfghfgdh
gfhdfhgfdhd  -   fghfgdhgfdh, American Samoa
"hgjfgjhgfj"
15821 Fghdfghfgdh
gfhdfhgfdhd  -   fghfgdhgfdh, American Samoa
"hgjfgjhgfj"
15820 Fghdfghfgdh
gfhdfhgfdhd  -   fghfgdhgfdh, American Samoa
"hgjfgjhgfj"
15819 Fghdfghfgdh
gfhdfhgfdhd  -   fghfgdhgfdh, American Samoa
"hgjfgjhgfj"
15818 Fghdfghfgdh
gfhdfhgfdhd  -   fghfgdhgfdh, American Samoa
"hgjfgjhgfj"
15817 Fghdfghfgdh
gfhdfhgfdhd  -   fghfgdhgfdh, American Samoa
"hgjfgjhgfj"
15816 Fghdfghfgdh
gfhdfhgfdhd  -   fghfgdhgfdh, American Samoa
"hgjfgjhgfj"
15815 Fghdfghfgdh
gfhdfhgfdhd  -   fghfgdhgfdh, American Samoa
"hgjfgjhgfj"
15814 Fghdfghfgdh
gfhdfhgfdhd  -   fghfgdhgfdh, American Samoa
"hgjfgjhgfj"
15813 Fghdfghfgdh
gfhdfhgfdhd  -   fghfgdhgfdh, American Samoa
"hgjfgjhgfj"
15812 Fghdfghfgdh
gfhdfhgfdhd  -   fghfgdhgfdh, American Samoa
"hgjfgjhgfj"
15811 Fghdfghfgdh
gfhdfhgfdhd  -   fghfgdhgfdh, American Samoa
"hgjfgjhgfj"
15810 Fghdfghfgdh
gfhdfhgfdhd  -   fghfgdhgfdh, American Samoa
"hgjfgjhgfj"
15809 Fghdfghfgdh
gfhdfhgfdhd  -   fghfgdhgfdh, American Samoa
"hgjfgjhgfj"
15808 Fghdfghfgdh
gfhdfhgfdhd  -   fghfgdhgfdh, American Samoa
"hgjfgjhgfj"
15807 Fghdfghfgdh
gfhdfhgfdhd  -   fghfgdhgfdh, American Samoa
"hgjfgjhgfj"
15806 Fghdfghfgdh
gfhdfhgfdhd  -   fghfgdhgfdh, American Samoa
"hgjfgjhgfj"
15805 Fghdfghfgdh
gfhdfhgfdhd  -   fghfgdhgfdh, American Samoa
"hgjfgjhgfj"
15804 Fghdfghfgdh
gfhdfhgfdhd  -   fghfgdhgfdh, American Samoa
"hgjfgjhgfj"
15803 Fghdfghfgdh
gfhdfhgfdhd  -   fghfgdhgfdh, American Samoa
"hgjfgjhgfj"
15802 Fghdfghfgdh
gfhdfhgfdhd  -   fghfgdhgfdh, American Samoa
"hgjfgjhgfj"
15801 Sdfgdfsgsfdg
gdfgfdg  -   fdsgfdg, Japan
"fdgdfsgfdg"
15800 Sdfgdfsgsfdg
gdfgfdg  -   fdsgfdg, Japan
"fdgdfsgfdg"
15799 Sdfgdfsgsfdg
gdfgfdg  -   fdsgfdg, Japan
"fdgdfsgfdg"
15798 Sdfgdfsgsfdg
gdfgfdg  -   fdsgfdg, Japan
"fdgdfsgfdg"
15797 Sdfgdfsgsfdg
gdfgfdg  -   fdsgfdg, Japan
"fdgdfsgfdg"
15796 Sdfgdfsgsfdg
gdfgfdg  -   fdsgfdg, Japan
"fdgdfsgfdg"
15795 Sdfgdfsgsfdg
gdfgfdg  -   fdsgfdg, Japan
"fdgdfsgfdg"
15794 Sdfgdfsgsfdg
gdfgfdg  -   fdsgfdg, Japan
"fdgdfsgfdg"
15793 Sdfgdfsgsfdg
gdfgfdg  -   fdsgfdg, Japan
"fdgdfsgfdg"
15792 Sdfgdfsgsfdg
gdfgfdg  -   fdsgfdg, Japan
"fdgdfsgfdg"
15791 Sdfgdfsgsfdg
gdfgfdg  -   fdsgfdg, Japan
"fdgdfsgfdg"
15790 Sdfgdfsgsfdg
gdfgfdg  -   fdsgfdg, Japan
"fdgdfsgfdg"
15789 Sdfgdfsgsfdg
gdfgfdg  -   fdsgfdg, Japan
"fdgdfsgfdg"
15788 Nguyễn Đăng Chính
MO  -   Carl Junction, United States
15787 Nghiem Dang
Nurse Practitioner   -   Kingston-.Ontario, Canada
15786 Nguyễn Thị Phương
Businesses   -   QLD, Australia
15785 Steven Le
Engineer  -   Mission viejo, United States
"Because its an illegal invasion by China and shouldn’t be tolerated by international community."
15784 Clair
Jassans-Riottier, France
15783 Bresson
Etudiant  -   Reyrieux, France
15782 My Toan Le
Hưu trí  -   Toronto, Canada
"HS, TS VN"
15781 Nguyên Van Bao
Cong nhan  -   Texas, United States
15780 Trần Nhất Vũ
Học Sinh  -   Hà Nội, Việt Nam
15779 Châu Vũ
công nhân  -   Sài Gòn, Việt Nam
"quần đảo Hoàng Sa là của đất nước Việt Nam."
15778 Nguyen
Tự do  -   Ha Noi, Việt Nam
15777 La Trường Sơn
Tư lệnh cảnh sát biển  -   Hà Nội, Việt Nam
"YÊU CẦU TRUNG QUỐC TRẢ LẠI HOÀNG SA THUỘC VỀ VIỆT NAM"
15776 Phạm Hà Huy Tuấn
Freelancer  -   Thăng Long, Việt Nam
"Trả laij Hoangf Sa cho nước Việt Namm nhuuw lucs ttruocws, đả đảo Côngj Sanr khoir đâtst nước, lâys lại quyềnn tưju do cho nhaan dana"
15775 Nguyễn Xuân Dũng
tự do  -   hà tĩnh, Việt Nam
15774 Lê Thiện Nhi
công dân  -   HÀ NỘI, Việt Nam
"Tôi yêu cầu Trung Quốc ngừng quấy rối ngư dân Việt Nam hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam hoặc vùng biển quốc tế"
15773 Võ Thang Liêm
Học sinh  -   Tây Ninh, Việt Nam
"Yêu cầu trung quốc nhả đảo Hoàng Sa Trường Sa ra"
15772 Nguyễn Phan Quỳnh Thảo
Kinh doanh  -   Toronto, Canada
15771 Huy
Media editor  -   Saigon, Việt Nam
"Cộng sản gieo rắc tội ác khắp thế giới Chia đều sự ngu dốt và nghèo đói, bệnh tật Tham nhũng tràn lan, trẻ con người già ko đc chăm sóc Đói nghèo nên người ta phải vượt biên, xuất khẩu lao độnn"
15770 Phạm Nguyễn Đăng Thoại
Student  -   Hồ Chí Minh, Việt Nam
"Các quyền hợp pháp đối với các vùng biển của Việt Nam phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa!"
15769 Phạm Khắc Quang
Business Owner  -   Hồ Chí Minh, Việt Nam
"Các quyền hợp pháp đối với các vùng biển của Việt Nam cũng được xác lập phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa!"
15768 Skye Pham
Student  -   California, United States
"Together with many thousands of peace-loving people in the world, We urge you to review this petition and look forward to your response soon. Thank you for your immediate attention to this matter!"
15767 Stanford Khac Pham
Student  -   California, United States
"Request the government of China stop all unlawful acts of construction, militarization, and illegal nine dash-line in the Paracels and Spratlys Island of Vietnam. "
15766 Bao Gia Luong
CPA  -   Huntington Beach, United States
"Request the government of China stop all unlawful acts of construction and militarization in the South China Sea. "
15765 Trinh Nguyen Dang Pham
U.S Army  -   Huntington Beach, United States
"Request the government of China stop all unlawful acts of construction, militarization, and China's illegal nine-dash lines in the South China Sea."
15764 Tran Thi Minh Tu
Ho Chi Minh, Việt Nam
15763 Trong Nguyen
Business Development Executive  -   Sai Gon Capital, Việt Nam
"Because the paracels islands do belong to the Republic of Vietnam (South Vietnam). We have to reconvene the paris accord of 1973 on vietnam to claim the ownership of the republic of vietnam. "
15762 Nguyễn Xuân Hùng
Hà Nội, Việt Nam
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam"
15761 Nguyen Dung
Công nhân  -   Hồ Chí Minh, Việt Nam
"Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam"
15760 Nguyễn Văn Toản
Giám Đốc  -   Hồ Chí Minh, Việt Nam
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam"
15759 Trưong Trọng Nghĩa
Dr.-Ing.   -   Krefeld Nordreihnwesfallen, Germany
"Yêu cầu Liên hợp Quốc hop và buộc chính phủ Trung Quốc trả lại Hoàng sa Trường Sa bị Trúng Quốc đung vu lực chiếm đong Trái phép của nước Việt Nam. Lên án hành động xâm lược của Trung Quốc "
15758 Nguyễn Trường Sơn
Nhân viên bán vé số  -   .HCM, Việt Nam
15757 Phan Khoi Nguyen
Lập trình viên  -   Turku, Finland
"Tôi muốn thế giới công nhận Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam."
15756 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Công nhân   -   Hikone , Japan
15755 Nguyễn Thị Tuyết Mai
Sinh viên   -   Hikone , Japan
15754 Nguyễn Bảo Nam
Sinh viên   -   Hikone , Japan
15753 Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Công nhân   -   Hikone , Japan
15752 Lê Hoài Nam
Tự do  -   Hà Nội, Việt Nam
15751 Cao Văn Châu
TP, HCM, Việt Nam
15750 Nguyễn Đức Toàn
Kỹ Thuật Viên Đồ Da  -   Sài Gòn, Việt Nam
15749 Huỳnh Quốc Thái
Tài xế  -   Lâm Đồng, Việt Nam
"Bọn Cộng sản TQ hãy cút khỏi Hoàng Sa, Trường Sa. Trả lại cho Việt Nam."
15748 K. Tran
Huu tri  -   Nieuwegein, Netherlands
15747 Le Duc Nhan
Tho may  -   Voorhout, Netherlands
15746 Nguyen Yen Khanh
Giang vien  -   Rotterdam, Netherlands
15745 Nguyen Phu Minh
Rotterdam, Netherlands
15744 C. Kieu
Nijmegen, Netherlands
15743 Thomas O.
Den Haag, Netherlands
15742 Nguyen Thanh Hung
huu tri  -   delft, Netherlands
15741 Q C Chu
Purmerend, Netherlands
15740 Tuyet Anh
Noi tro  -   Nijmegen, Netherlands
15739 Nguyen T. V.
Huu tri  -   Hoofddorp, Netherlands
15738 Ho Xuan Thiep
Dau bep  -   Den Haag, Netherlands
15737 Jeff L. Doan
Kỹ Sư  -   San Jose, CA, United States
"Hoàng Sa, Trường Sa là lãnh thổ Việt Nam, không thể chối cãi."
15736 William Pol
Mississauga, Canada
15735 Veng Pol
Mississauga, Canada
15734 Nancy Nguyen
Mississauga, Canada
15733 Chau An
Brampton, Canada
1 2 3 159