Việt Nam không còn biển!

Việt nam có chiều dài bờ biển 3.260km nhưng Việt Nam giờ không còn biển. Đó là nỗi đau mà người Việt đang gánh chịu…
– Đau vì dân không thể ra khơi đánh bắt trên ngư trường ông cha để lại.
– Đau vì tài nguyên thiên nhiên trong lòng biển vốn của Việt Nam nhưng không được khai thác.
– Đau vì mất chủ quyền trên vùng biển, đảo của ta
– Đau vì mất biển mất đảo mà dân không được lên tiếng tố cáo kẻ cướp.
Thắm thía nỗi đau này, nhiều người đã tham gia vẽ/dán khẩu hiệu HS50 khắp nơi để lên tiếng và đánh động sự quan tâm của dư luận về tình trạng biển đảo Việt Nam. Non 1 tháng nữa là tròn 50 năm đánh dấu ngày Trung Quốc dùng vũ lực cướp Hoàng Sa (19/01/1974).
Hình được một nhóm bạn Miền Tây thực hiện và gởi ra ngoài nhờ phổ biến.
Cảm ơn tấm lòng của các bạn Miền Tây đối với biển đảo Việt Nam.
Mong các bạn cùng các bạn Miền Tây lên tiếng để đòi lại biển đảo của chúng ta.