Vận động ký Kiến Nghị Thư trong Lễ Tưởng Niệm Thảm Sát Thiên An Môn tại Paris

Lễ tưởng niệm 34 năm cuộc Thảm sát Thiên An Môn đã được tổ chức tại Paris vào ngày 4 tháng 6 với sự tham gia của nhiều tổ chức, cộng đồng và chính giới thành phố.

Ngày 4 tháng 6 năm 1989 chính quyền đảng cộng sản Trung Quốc đã đưa quân đội đàn áp cuộc biểu tình đòi dân chủ tại Thiên An Môn. Số người bị sát hại cho đến nay vẫn chưa bao giờ được báo chính thức. Một số tổ chức nhân quyền quốc tế ước tính số nạn nhân lên đến hàng chục ngàn người.

Tại Paris, lễ Tưởng niệm những nạn nhân Thiên An Môn được tổ chức hàng năm với sự tham gia của các nhóm vận động nhân quyền dân chủ cho Trung Quốc cùng các cộng đồng người Tây Tạng, Duy Ngô Nhĩ, người Việt Nam, Hong Kong… và các tổ chức vận động nhân quyền quốc tế. Chủ tịch Amnesty International Pháp ông Jean Claude Samouiller cũng đến tham dự lễ tưởng niệm năm nay.

Một số giới chức chính quyền cũng đã hiện diện như bà Geneviève Garrigos, cựu chủ tịch Amnesty International Pháp và hiện là một cố vấn cho thị trưởng Paris.

Tại lễ tưởng niệm năm nay, cộng đồng người Việt đã vận động nhiều người tham dự cùng ký vào Kiến Nghị Thư Hoàng Sa Thuộc Việt Nam. Hầu hết những người được mời đọc bản kiến nghị đều đồng ý ký tên, bao gồm bà Geneviève Garrigos và ông Jean Claude Samouiller, cho thấy sự quan tâm của thế giới đối với việc Bắc Kinh có những hành động đe doạ đến an ninh hoà bình của người dân ở Châu Á cũng như Thế Giới.