Vận động cho Kiến Nghị Thư Hoàng Sa Thuộc Việt Nam tại Châu Âu

Trong các tuần qua, tại Bỉ, Pháp và Đức , đã có nhiều cuộc vận động đồng hương cùng ký tên vào Kiến Nghị Thư Hoàng Sa Thuộc Việt Nam.

Đồng hương ký tên vào Kiến Nghị Thư Hoàng Sa Thuộc Việt Nam trong dịp Tưởng Niệm 30/04 tại Paris

 

Đồng hương ký tên vào Kiến Nghị Thư Hoàng Sa Thuộc Việt Nam trong buổi chiếu phim Vượt Sóng tại Paris

 

 

Vận động cho Kiến Nghị Thư Hoàng Sa Thuộc Việt Nam tại Đại Hội Công Giáo Việt Nam ở Đức