Úc châu kêu gọi: Hãy góp một bàn tay giành lại chủ quyền cho dân tộc Việt Nam

Hãy cùng các bạn trẻ tại Úc châu lan tỏa thông điệp HS50 – ký kiến nghị thư Hoàng Sa Thuộc Việt Nam để kêu gọi cộng đồng thế giới tiếp tục lên án việc Trung Quốc dùng vũ lực đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam vào năm 1974 và kiến nghị nhà nước CSVN kiện Trung quốc ra Tòa Án Trọng Tài Thường Trực.