Người Việt đồng loạt biểu tình phản đối Trung Quốc tại nhiều nơi

Biểu tình trước Đại Sứ Quán Trung Quốc ở Washington D.C. – Ngày 18 tháng 03, 2023

Trong ngày 18 tháng 3, 2023 đồng loạt tại Sydney (Úc), Washington D.C. (Hoa Kỳ) và Houston (Hoa Kỳ) đã diễn ra biểu tình lên án sự xâm chiếm bất hợp pháp của Trung Quốc đối hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Tại Tokyo,  Nhật Bản người Việt cũng đã lên tiếng về vấn đề chủ quyền của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trước Đại Sứ Quán Trung Quốc vào ngày 19 tháng 03, 2023.

Những người biểu tình cũng đã lên tiếng yêu cầu nhà nước CSVN phải kiện Trung Quốc ra Tòa Án Quốc Tế nhằm khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này.

Năm 2023 đánh dấu 35 năm đảo Gạc Ma cùng một số đảo khác của Việt Nam ở Trường Sa bị Trung Quốc đánh chiếm và sang năm 2024, đánh dấu 50 năm Trung Quốc tấn công quân đội Việt Nam Cộng Hòa, đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa. Thế nhưng cho đến nay Đảng CSVN vẫn chưa có hành động cụ thể thiết thực nào để đòi lại chủ quyền biển đảo ngoại trừ những lời phản đối yếu ớt, trong lúc luôn tôn vinh “tình anh em thấm thiết” với Trung Cộng qua “4 tốt & 16 chữ vàng”.

Biểu tình trước Lãnh Sự Quán Trung Quốc tại Sydney, Úc – Ngày 18 tháng 03, 2023

Biểu tình trước Đại Sứ Quán Trung Quốc ở Washington D.C. – Ngày 18 tháng 03, 2023

Biểu tình trước Đại Sứ Quán CSVN ở Washington D.C. – Ngày 18 tháng 03, 2023

Xem diễn tiến và các phát biểu trong các cuộc biểu tình tại Washington D.C. vào ngày 18 tháng 03, 2023

 

Biểu tình trước Lãnh Sự Quán CSVN ở Houston – Ngày 18 tháng 03, 2023

Biểu tình trước Đại Sứ Quán Trung Quốc tại Tokyo, Nhật Bản – Ngày 19 tháng 03, 2023