Mang thông điệp HS50 đến trước trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Geneva – Thụy Sĩ

Một nhóm người Việt tại Thụy Sĩ đã mang thông điệp HS50 đến trước trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Geneva để kêu gọi cộng đồng thế giới công nhận Hoàng Sa là của Việt Nam và bảo vệ các ngư dân Việt Nam trước sự hung hăng của Trung Quốc.

 

Hãy cùng góp tiếng nói của bạn bằng cách ký tên vào kiến nghị thư “Hoàng Sa Thuộc Việt Nam” để lên án Trung Quốc vi phạm luật pháp quốc tế, đe dọa hòa bình chung và kêu gọi thế giới có hành động để bảo vệ ngư dân ở Biển Đông.

#HS50