HS50: Thông điệp Hoàng Sa Thuộc Việt Nam

Lịch sử Việt Nam hào hùng với những chiến công oanh liệt chống quân xâm lược Phương Bắc. Qua bao đời dân tộc Việt Nam luôn bày tỏ lòng yêu nước, quyết tâm giữ từng tấc đất, chấp nhận bao hy sinh vì sự tự do và độc lập của quê hương.

Những tấm gương anh hùng Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi… là nguồn cảm hứng cho các thế hệ tiếp nối.

Trong quá khứ, dân tộc Việt Nam đã có nhiều biện pháp sáng tạo để truyền tải thông điệp và kêu gọi đồng lòng chống giặc ngoại xâm.

Noi gương cha ông bạn trẻ Đồng Sáu đã thể hiện tinh thần dân tộc, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ bằng một việc làm rất đơn giản mà đầy ý nghĩa… đó là viết chữ HS50 lên trên lá cây.

Nhiều bạn trẻ khác viết lên nón, trên cột điện, cắt giấy…

Tất cả đều cùng xuất phát từ lòng yêu nước thương quê hương.

Lên tiếng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ là trách nhiệm, bổn phận của mỗi chúng ta – con dân Việt Nam.

Hãy cùng đồng lòng, chung sức. Hãy lên tiếng theo cách của bạn. Hãy nói với mọi người: HOÀNG SA THUỘC VIỆT NAM

#HS50 #baovechuquyen