HS50: Không Đòi Ai Trả Núi Sông Ta!

HS50 đang xuất hiện ở nhiều nơi trên khắp đất nước Việt Nam, từ Phố Vắng Vùng Cao đến Hà Nội, từ Sài Gòn về đến miền Tây.

HS50 để khẳng định Hoàng Sa là của Việt Nam cho dù đã bị Trung Quốc chiếm đóng gần 50 năm rồi.

HS50 để nhắc nhỡ người dân Việt Nam: không đòi ai trả núi sông ta!

HÃY HÀNH ĐỘNG: ký kiến nghị thư, kêu gọi nhiều người cùng ký kiến nghị thư, hãy vẽ các ký tự HS50 trên mọi phương tiện để tiếng nói của dân tộc Việt Nam mạnh mẽ hơn, vang xa hơn.